Digitální stomatologie: Jak 3D tisk a CAD/CAM technologie mění zubní ošetření

Stomatologie, ale i jiné medicínské obory v posledních letech významně těží z technologických pokroků, mezi něž patří i 3D tisk a CAD/CAM technologie. Ty totiž nabízejí celou řadu výhod a přispívají k vyšší přesnosti, efektivitě a snazšímu přizpůsobení dentálního ošetření. Pojďme se podívat, co je to digitální stomatologie a jakým způsobem jí pomáhá 3D tisk a CAD/CAM technologie.

Co je to digitální stomatologie

Pojmem digitální stomatologie označujeme podobor zubařství, který integruje pokročilé technologie do zubního ošetření. V kontextu tohoto termínu se nejčastěji jedná o 3D tisk a využití počítačem podporovaného navrhování (CAD) a počítačem podporované výroby (CAM). Digitální stomatologie zcela mění způsob, jakým zubaři diagnostikují a řeší potíže se zuby. 

Kromě 3D tisku a CAD/CAM spadají do oblasti digitální stomatologie také digitální rentgenové snímky, výpočetní tomografie kuželovým svazkem (CBCT) nebo intraorální skenování.

Přečtěte si také: Pravidelné zubní prohlídky: Proč jsou tak důležité?

Co je 3D tisk

3D tisk nebo také aditivní výroba je proces, při kterém se z digitálního návrhu vyrábějí trojrozměrné modely. Celý proces začíná vytvořením návrhu pomocí speciálního softwaru (CAD), což je samo o sobě poměrně náročnou disciplínou. Jakmile ale 3D návrhům přijdete na kloub, můžete pomocí 3D tisku vyrábět prakticky cokoliv.

Software pak 3D návrh pomyslně rozřeže na tenké vrstvy, podle nichž pak bude 3D tiskárna model sestavovat. Samotný 3D tisk spočívá ve vytlačování materiálu vrstvu po vrstvě, dokud nevznikne trojrozměrný model, který přesně odpovídá digitální předloze. 

3D tisk má širokou škálu využití. Zatímco na domácí 3D tiskárně zvládnete vyrobit hračky, dekorace, boty do vody nebo pouzdro na telefon, ty profesionální se běžně používají pro výrobu zdravotnických pomůcek, protéz, nábytku nebo i domů.

Co je CAD/CAM technologie

Zkratky CAD a CAM jsou pro většinu lidí, kteří se ve světě technologií příliš nepohybují, neznámým pojmem. Proto začněme tím, co to vlastně CAD/CAM technologie jsou, než se pustíme do jejich využití v zubním lékařství. 

Co je CAD technologie

CAD znamená Computer-Aided Design, tedy počítačem podporované navrhování. Spočívá ve využití speciálního softwaru k projektování. Tato technologie se využívá ve strojírenství, stavebnictví, architektuře, elektrotechnice a mnoha dalších oborech – včetně stomatologie. 

Co je CAM technologie

Zkratka CAM znamená Computer-Aided Manufacturing (počítačem podporovaná výroba). Jedná se v podstatě o další krok, který následuje po CAD, kdy se digitální návrh převádí ve skutečný, fyzický model. Software CAM poskytuje přesné pokyny výrobnímu hardwaru a pomocí různých technik, jako je 3D tisk nebo frézování, zajišťuje dokonale přesný výsledek.

Role CAD/CAM technologie v zubním ošetření

CAD a CAM technologie zásadně změnily způsob, jakým zubní lékaři zpracovávají zubní otisky, vytvářejí návrhy a vyrábějí náhrady. Předtím, než tyto technologie vstoupily do stomatologie, se otisky zubů zhotovovaly pomocí alginátu nebo silikonu. Z těch pak vznikla sádrová předloha, podle níž se vyráběla individuální protéza. Celý tento proces byl časově náročný a mnohdy vyžadoval několik návštěv pacienta v ordinaci stomatologa. 

S CAD a CAM technologiemi je nyní toto ošetření digitalizované. Místo otisků do silikonu se čím dál častěji pořizují digitální otisky pomocí intraorálního skeneru, který vytvoří 3D snímek. Z něj pak technici v zubní laboratoři dokážou navrhnout a vyrobit (vytisknout nebo vyfrézovat) přesně padnoucí zubní náhradu.

Využití CAD/CAM v zubním lékařství

Ve stomatologii se CAD/CAM technologie využívají především pro návrh a výrobu zubních náhrad. S jejich pomocí je možné vytvořit celou řadu pomůcek, jako jsou:

  • Korunky 
  • Inlaye 
  • Onlaye 
  • Fazety
  • Můstky 
  • Plné a částečné zubní náhrady 
  • Zubní implantáty 

Výhody CAD/CAM technologií

Využití CAD/CAM technologií ve stomatologii samozřejmě přináší velké množství výhod. Ty se týkají přesnosti a kvality výsledných produktů, ale také komfortu pacienta. Které jsou ty hlavní výhody?

Rychlost představuje jednu z hlavních výhod CAD/CAM technologií v porovnání s původním manuálně prováděným procesem. Zatímco dříve trvalo zhotovení zubní náhrady i několik týdnů a vyžadovalo více návštěv pacienta, nyní se to dá zvládnout i tentýž den. 

CAD/CAM technologie také nabízejí zvýšenou přesnost a preciznost. Lékaři mohou pomocí těchto technologií získat opravdu detailní návrhy, se kterými je možné dále pracovat. Výsledná náhrada tak dokonale pasuje.

S využitím CAD/CAM technologií je celý proces snazší pro pacienta. Snižuje se počet návštěv zubaře, které je pro zhotovení zubní náhrady potřeba absolvovat, a pacient se díky rychlejší výrobě také vyhne nošení dočasných náhrad. Nemluvě o nepříjemném pocitu, který v ústech zanechávají starší otiskovací materiály z alginátu nebo silikonu.

Přečtěte si také: Jaká je speciální zubní péče pro těhotné, diabetiky a pacienty s rakovinou

Role 3D tisku v digitální stomatologii

3D tisk a CAD/CAM technologie nejsou dvě oddělené oblasti – naopak, velmi úzce spolu souvisí. Roli 3D tisku už jsme výše v textu zmínili, ale pojďme se na ni podívat o něco podrobněji.

Ve stomatologii se využívají různé druhy 3D tisku, z nichž nejčastější jsou SLA (stereolitografie) a DLP (z anglického Digital Light Procesing). 

SLA tiskárny využívají tekutou pryskyřici, která se vytvrzuje vrstvu po vrstvě pomocí laseru nebo jiného zdroje světla. DLP funguje na podobném principu, ale místo laseru využívá digitální světelný projektor, který promítá celou vrstvu najednou. Obecně platí, že DLP výroba je rychlejší, ale SLA technologie je přesnější. Která z nich je vhodnější, záleží vždy na konkrétní situaci.

Jak probíhá výroba zubní náhrady pomocí CAD/CAM a 3D tisku

Abychom využití technologií v digitální stomatologii lépe pochopili, podívejme se nyní, jak může vypadat v praxi. Záleží samozřejmě na tom, zda lékař celý proces provádí sám přímo v ordinaci, nebo jestli při tom spolupracuje s laboratoří. Zatímco ve druhém případě obvykle zhotovení zubní náhrady trvá do druhého dne, v tom první můžete být otázkou i 45 minut.

Digitální otisky

Celý proces začíná pořízením digitálních otisků pomocí intraorálního skeneru. Ten místo klasických mazlavých materiálů, do kterých se pacient musí fyzicky zakousnout, využívá lasery nebo jiné optické metody k vytvoření velmi přesného 3D digitálního modelu zubů pacienta a okolních struktur.

CAD návrh a plánování

Digitální otisky následně putují do speciálního softwaru pro počítačem podporované plánování. V něm je možné precizně navrhnout zubní náhradu či protézu tak, aby dokonale pasovala. 

Pokud pacienta čeká zavedení zubního implantátu, je také možné v CAD softwaru naplánovat jeho přesné umístění

Příprava pomocí CAM

Jakmile je digitální 3D model připraven, je pomocí CAM softwaru virtuálně rozřezán na jednotlivé vrstvy. Jak už jsme uvedli, podle těchto vrstev se pak bude řídit 3D tiskárna při výrobě. 

3D tisk

Rozkrájený 3D model je odeslán ke zpracování do 3D tiskárny, a to buď SLA, nebo DLP. Ta postupně vrstvu po vrstvě vytvoří model, který přesně odpovídá digitální předloze. Může se jednat o korunku, fazetu, protézu a podobně.

Frézování

Někdy se místo 3D tisku využívá milling neboli frézování. To funguje v podstatě opačně než 3D tisk. Spočívá v odebírání materiálu z pevného bloku, čímž se postupně vytvoří odpovídající zubní náhrada. Jedná se o velmi přesnou metodu, která dokáže využívat i různé odolnější materiály a v některých případech je upřednostněna před 3D tiskem.

Přečtěte si také: Co je to endodontická léčba a proč je potřebná?

Dodatečné zpracování

Po ukončení výroby pomocí 3D tisku nebo frézování se výsledný produkt vyčistí, vytvrdí, pokud je to potřeba, a zkontroluje se jeho kvalita. Posledním krokem je pak nasazení zubní náhrady do úst pacienta, a pokud je to potřeba, provedení potřebných úprav – to se ale na rozdíl od starších metod stává jen výjimečně.

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den👋
Jak Vám můžeme pomoci?